klimatizacie chladenie o nas referencie kontakt
  heating
panaosnic
midea
lg
 
 
Partneri:

CARAU
 
 
  midea
vertuV posledných rokoch sa každý z nás presviedča, ako sa výrazne zvyšujú nároky na komfortné prostredie, v ktorom bývame, pracujeme alebo trávime voľný čas.

Všetci sa tešíme na leto, a to až dovtedy, kým budeme "postihnutí" neznesiteľným teplom v byte, kancelárii alebo v reštaurácii, kam si s priateľmi zájdeme na "jedno". Keď je zima, oblečieme si kabát a rukavice alebo z vyhriateho domova nevychádzame vôbec, ale "ako sa chrániť pred teplom a dusnom?" Väčšinu ľudí napadne klimatizácia, ktorá je dnes pomerne bežná v osobných automobiloch, ale v byte či v kancelárii sa s ňou zase tak často nestretávame, pretože slovo klimatizácia sa spája skôr s haciendami rozmarných zbohatlíkov z juhoamerických telenoviel, ktorí "na to majú".

Je to skutočne tak? Aká je realita? Čo vlastne ovplyvňuje cenu klimatizácie? Aby sme sa vyhli polopravdám a mýtom o klimatizácii, radi by sme vám na týchto stránkach priblížili základné informácie o klimatizácii a predstavili klimatizačné zariadenia MIDEA, ktoré sú na trhu dostupné pre široký okruh spotrebiteľov.

Klíma a faktory, ktoré ju ovplyvňujú

Pod pojmom "klíma" budeme ďalej uvádzať vzájomné pôsobenie teploty, tlaku, vlhkosti a pohybu vzduchu v našom okolí.

Rozlišujeme: 
- vonkajšiu klímu, ktorá je závislá na pomeroch v atmosfére
- vnútorná klíma, t.j. stav vzduchu v miestnosti, na ktorý pôsobia vnútorné a vonkajšie vplyvy.

Pod pojmom vnútorné vplyvy rozumieme osoby a ich činnosť, zariadenie miestnosti, stroje, prístroje a osvetlenie.
Pod vonkajšími vplyvmi potom rozumieme vonkajšiu klímu, slnečnú radiáciue, polohu a orientáciu budovy, druh a prevedenie stavby.

klimaJednou z úloh klimatizácie je rešpektovať tieto vnútorné a vonkajšie vplyvy (tepelná záťaž) tak, aby zabezpečila optimálnu pohodu prostredia v klimatizovanej miestnosti.

Klimatizácia - princíp

Pod klimatizačným zariadením pre ďalší výklad budeme rozumieť zariadenie najmä na chladenie vzduchu a jeho filtráciu. Úlohou klimatizačného zariadenia je odčerpať teplo z miestnosti inde. Podľa množstva tepla, ktoré vzniká v miestnosti, tepelnej záťaže, volíme veľkosť klimatizačného zariadenia. Čím väčšia tepelná záťaž, tým väčšie a drahšie zariadenie.

Princíp chladiaceho cyklu:
Základom klimatizačného zariadenia je kompresorový chladiaci okruh. Je v princípe
rovnaký ako chladiaci okruh v domácej chladničke.

Vo vnútornej jednotke (vo výparníku), cez ktorú prúdi cirkulujúci vzduch z miestnosti, dochádza k odparovaniu chladiva (zmena skupenstva chladiva z kvapalného na plynné). Pri odparovaní dochádza k odoberaniu tepla z klimatizovaného priestoru - cirkulujúci vzduch je ochladený, ale i filtrovaný .

V kompresore dochádza k stlačeniu chladiva (zvýši sa teplota a tlak chladiva).

Vo vonkajšej jednotke (v kondenzátore) dochádza opäť k zmene skupenstva chladiva (skvapalneniu chladiva), pri ktorom teplo odobrané z klimatizovaného priestoru je odvádzané kondenzátorom do okolitého, vonkajšieho priestoru

- Skvapalnené chladivo má za kondenzátorom vysoký tlak, ktorý je znížený kapilárou alebo expanzným ventilom na požadovaný vyparovací tlak, a celý cyklus sa opakuje.

Moderné klimatizačné zariadenia môžu pracovať i obrátene, a to tak, že môžu zameniť funkciu kondenzátora a chladiča (výparníku). Takému zariadeniu hovoríme tepelné čerpadlo, pretože prečerpáva teplo zvonku do miestnosti. Zariadenie môže pracovať i pri záporných vonkajších teplotách (až do teplôt -15 °C vonkajšieho vzduchu) a umožňuje tak teplovzdušne vykurovať miestnosti. Prevádzkové náklady takého zariadenia sú veľmi nízke. V porovnaní s elektrickým kúrením nám postačí na 3 kW tepelného výkonu len 1 kW elektrického príkonu.

Všeobecne platí, že vykurovanie klasickým tepelným čerpadlom sa nemusí vyplatiť najmä kvôli jeho vysokej obstarávacej cene. V prípade klimatizácie s funkciou tepelného čerpadla je to inak. Tu sme si klimatizáciu zadovážili za účelom chladenia. Jej verzia, pracujúca i ako tepelné čerpadlo je o cca 10 % drahšia, a táto investícia sa už vyplatí.

Samotná klimatizácia je v prevádzke približne 60 dní v roku, a to cca 8 hodín denne. Tepelné čerpadlo môže byť v prevádzke najmenej ďalších 200 dní v roku, a to nepretržite. Je treba porovnať náklady na vykurovanie v konkrétnom mieste, komfort prevádzky klimatizácie - tepelného čerpadla a potom sa rozhodnúť.

Ďalšie informácie o konkrétnych výrobkoch sa dozviete na našich kontaktných miestach, kde vám radi ochotne a odborne poradíme pri správnom výbere zariadenia pre vaše potreby..
 
klimatizacieRAU.sk © 2011 by CHO1design